ส่ง SMS ที่การตลาดไม่ควรมองข้าม

แม้ว่าในปัจจุบันนี้ การส่งข้อความผ่าน SMS จะไม่นิยมในการใช้งานแล้ว เนื่องจากมีแอพพลิเคชั่นต่างๆ  มากมายที่คอยอำนวยความสะดวกสบายในการสื่อสารเพราะเทคโนโลยีที่ได้พัฒนามาอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม แม้การส่งข้อความผ่าน SMS จะไม่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ใช้งาน แต่สำหรับธุรกิจหรือองค์กร SMS Marketing เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด 

SMS Marketing สามารถช่วยสร้างยอดขาย หรือสร้างการรับรู้แบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทันใจและสามารถสื่อสารได้โดยตรง แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณระบบ SMS จะทำการบันทึกข้อมูลไว้และรอจนกว่าจะมีสัญญาณ เพื่อทำการส่งข้อความนั้นไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคจนสำเร็จ

การตลาดผ่าน SMS โดยใช้ข้อความในรูปแบบที่สั้น กระชับ ได้ใจความสำคัญ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อกระจายข่าวสารหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือน ตลอดจนการคอนเฟิร์มสิทธิพิเศษต่างๆ สามารถทำให้ทุกคนที่อยู่ในฐานข้อมูลได้รับข้อความเดียวกันทั้งหมด ไปจนถึง Personalization ที่แต่ละคนจะได้รับข้อความไม่เหมือนกัน

นอกจากนั้นการส่ง SMS ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกับแบรนด์หรือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม engagement ในรูปแบบที่ลูกค้ามีความสนใจ อย่างเช่น การกดรับสิทธิประโยชน์ หรือในสมัยก่อนที่ฮิตกันมากๆคือ การกดรหัสใต้ฝา เพื่อชิงโชครับของรางวัล  เป็นต้น นอกจากการส่งข้อความไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ยังสามารถส่งข้อความไปยังลูกค้าที่ไม่มีฐานข้อมูลได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่ง ธุรกิจสามารถทำแคมเปญกับผู้ให้บริการรับส่ง SMS ผ่าน Location Base อย่างเช่น เมื่อลูกค้าเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แล้วจะมีข้อความยินดีต้อนรับ หรือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า ในขณะนี้มีการจัดงานขึ้นในสถานที่แห่งนี้ หรือการนำ sms ไปเป็นส่วนลดและมอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมาย เป็นต้น

การใช้ SMS Marketing ให้มีประสิทธิภาพอันดับแรก ก็ต้องรู้ก่อนว่าใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และจะสร้าง Content ในรูปแบบไหน โดยมีวัตถุประสงค์อะไรในการทำ Content นี้ รวมไปถึง ต้องวิเคราะห์ว่าควรส่งข้อความในช่วงเวลาใดส่งไปยังสถานที่ไหน หากลูกค้าได้รับแล้วลูกค้าจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง หรือธุรกิจนั้นจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ หรือเป็นการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ก่อนส่ง SMS ไปยังลูกค้า เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการรับส่ง SMS มากมายหลายแห่ง นอกจากนั้นยังมีบริการวิเคราะห์ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนช่วยคิดคอนเทนต์ที่มีความน่าสนใจ หรือมีความเหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถรายงานผลให้ธุรกิจทราบแบบเรียมไทม์ เพื่อช่วยให้ ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น